Amnesty International is een onafhankelijke en onpartijdige organisatie die de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens nastreeft. Zij voert actie voor beëindiging van ernstige schendingen van het recht op leven, van het recht niet te worden gemarteld, van het recht op vrijheid van geweten en van meningsuiting en van het recht niet te worden gediscrimineerd.

Amnesty International opereert onafhankelijk van enige overheid, politieke of religieuze stroming en wordt door vrijwillige bijdragen gefinancierd. Amnesty International heeft raadgevende bevoegdheid bij onder meer de Verenigde Naties.

Centrale actiepunten van Amnesty International zijn:

* afschaffen van de doodstraf;

* uitbannen van marteling;

* stoppen van moorden en andere levensbedreigende maatregelen door regeringen of politieke groeperingen;

* vrijlaten van alle mensen die vastzitten alleen vanwege hun mening of overtuiging;

* tegengaan van ernstige discriminatie op grond van politieke opvattingen, huidskleur, afkomst, geslacht of seksuele oriëntatie.

Tienduizenden vrijwilligers over de hele wereld dragen daar hun steentje aan bij, en met succes. Want geen enkele regering houdt ervan als haar wandaden in het middelpunt van de belangstelling staan.