Vizija – Savez za energetiku Zagreba klju?na je organizacija u nacionalnom sustavu srodnih gospodarskih tema ?ija je osnovna uloga razvoj i provedba programa usmjerenih energetici, obnovljivim izvorima energije, energetskoj efikasnosti i zaštiti okoliša s ciljem ja?anja tehnološkog razvoja kao pokreta?a održivog gospodarskog rasta zemlje.

Misija – Uspješna i djelotvorna podrška primjenjivim istraživanjima, tehnologijskom razvoju i inovacijskom razvoju do faze komercijalizacije povezivanjem gospodarskih tema klju?nih za razvoj energetike, obnovljivih izvora energije, poticanja energetske efikasnosti i zaštite okoliša te ja?anje nacionalnog inovatorskog sustava i konkurentnosti malog i srednjeg gospodarstva.