Presentació del Grup

El Grup de Lesbianes Feministes ens autorepresentem com un grup d’acció política que té un discurs antipatriarcal i anticapitalista, que se situa deliberadament als marges i que planteja una dinàmica de recerca activista basada en la reflexió des del feminisme i el lesbianisme. Volem participar activament en els processos de representació social, per desmuntar els mecanismes de control amb la intenció de reconstruir i inventar noves pràctiques que transgredeixin l’ordre social i de gènere dominants.